200+

Cán bộ, nhân viên

500+

Dự án đã thi công

2.000+

Khách hàng

13+

Năm kinh nghiệm