250+

Cán bộ, nhân viên

1.000+

Dự án đã thi công

2.500+

Khách hàng

13+

Năm kinh nghiệm